Laatutesti sai hyväksynnän suorittaa NDT-testauksia FMC-töissä

28.7.2016

FMC:n edustajat ovat keväällä 2016 auditoineet toimintaamme useaan otteeseen, ja prosessin myötä saavutimme FMC-hyväksynnän.

FMC Technologies on maailmanlaajuinen öljy- ja kaasualan ratkaisutoimittaja, jonka erikoisosaamista on öljyn- ja kaasunporaus, -käsittely ja -tuotantoratkaisujen suunnittelu ja toimittaminen. 

FMC Technologies toimii kaikilla mantereilla ja heidän viimeisimpiin yritysostoihinsa kuuluu myös Suomessakin tunnettu Technip.

Laatutestin FMC hyväksyntää varten toimintaamme on auditoitu keväällä 2016 sekä paperilla, että käytännössä. Tarkastajiemme toimintaa on mm.arvioitu eri testauskohteissa ja kaikissa NDT-menetelmissä. Olemme tyytyväisiä, että prosessin päätteeksi meidät hyväksyttiin FMC:n toimittajalistoille suorittamaan NDT-testauksia kaikissa viidessä menetelmässä (MT, PT, RT, UT ja VT).

Toivomme FMC-hyväksyntämme myötä, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin heidän projekteissaan.