Laadunvalvonta ja konsultointi

Laadunvalvonta ja Konsultointi
 

Päivittäin suoritamme nk.laatukonsultointia asiakaskäyntiemme yhteydessä, sillä se on osa asiakaslähtöistä toimintatapaamme. Asiakkaan niin halutessa, voimme selvittää yrityksen laatutasoa myös laajemmin, ja laatia raportteja ja korjausehdotuksia mahdollisiin ongelmakohtiin liittyen.

Kielitaitoinen, kokenut henkilökuntamme pystyy tarjoamaan myös valmistuksen valvontapalvelut ulkomaankohteissa ja alihankkijoiden luona, jolloin voidaan varmistua siitä, että tilattavat tuotteet ja niiden valmistusolosuhteet vastaisivat loppuasiakkaan vaatimuksia. Tällöin myös mahdolliset ongelmat selviävät hyvissä ajoin, eivätkä vasta tuotteiden saavuttua kiireiselle projektityömaalle.

 

 

Witness Point- palvelut

Witness Point on tuotantovaiheen kohta, nk. katsauspiste, jossa asiakkaalle varataan mahdollisuus todistaa valmistuksen jotain vaihetta. Tyypillisesti Witness Point asettuu NDT-testaukseen tai vaikkapa painekokeeseen, tasapainotukseen tai mittaukseen. Käytännössä Witness Pointit sovitaan jo kaupantekovaiheessa, ja niistä pitää toimittajan aina ilmoittaa etukäteen asiakkaalle, jotta tämä voi halutessaan osallistua.

On asiakkaan etu, että Witness Pointiin osallistuu sellainen henkilö, joka ymmärtää katsauksen kohteena olevan prosessin, ja kykenee myös arvioimaan sitä, kuinka oikein asiat on siihen mennessä tehty.

Witness Point järjestetään yleensä aina valmistajan tiloissa, ja nykyaikana alihankinnan etääntyessä ja projektien tarjouskilpailujen kansainvälistyessä valmistaja saattaa olla kaukanakin kohdemaasta. Olemme matkustaneet eri puolilla Eurooppaa suorittaen Witness Pointit asiakkaidemme puolesta -tällöin he säästävät aikaa ja rahaa, sillä voivat keskittyä niihin asioihin, joissa ovat itse parempia.

Kun suoritamme Witness Pointin, tarvitsemme tilaajalta vain päivämäärän jolloin tarkastus tulisi suorittaa. Hoidamme itse kaikki matkajärjestelyt ja yhteydenotot toimittajan kanssa. Käynnistämme laadimme aina raportin, joka kattavasti kertoo mitä tehtaalla on tehty, mitä on nähty ja puidaan myös mahdollisia puutteita, joita on havaittu. Ongelmakohtiin puututaan jo toimittajan luona, ja korjaustoimenpiteet vaaditaan.

Raporttimme on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi kirjoitettuna, ja se on aina kansantajuisesti kirjoitettu, siten, että asiakkaamme on helppo arvioida, ovatko asiat kunnossa.

 

Toimittaja-auditoinnit

Kansainvälistymisen myötä projektien toimitukset on hajautettu ympäri maailmaa. Erillisiä toimittajia on käytännössä vaikea kaikkia valvoa yhtäaikaisesti, ja lisäksi pelkkien sertifikaattien varaan ei aina kannata laskea ihan kaikkea. Jo kaupantekovaiheessa voi olla hyvä vierailla potentiaalisten toimittajien luona, ja arvioida heidän kykynsä tuottaa sellaisia tuotteita kuin mitä ollaan tilaamassa.

Myös ongelmatilainteissa on tärkeää, ja täysin aiheellista, lähettää auditoija tarkistamaan toimittajan tilannetta: onko toimeksiantajan ongelmat huomioitu? Onko toimittajan edes mahdollisita toimittaa sellaista tuotetta, kuin mitä se on luvannut toimittaa?

Asiantuntevat auditoijamme ovat käytännön työssä oppineita, käytännön konepajatyön ja laaduntuoton tuntevia. Tarvittaessa auditointiin voidaan myös sisällyttää yllätyksenomaista NDT-testausta.

Auditointikäynti voidaan toteuttaa yleisluontoisena tai sellaisena, kuin toimeksiantaja tahtoo, hyvinkin yksityiskohtaisena. Käynneistä laaditaan aina selkokielinen, kattava raportti joko suomeksi tai englanniksi. Matkajärjestelyt hoidamme itse, joten riittää, että asiakas ilmoittaa meille toimeksiannossaan vain sen, että minkä kohteen tahtoisi tarkistettavan, milloin ja mihin projektiin liittyen. Huomioittehan, että ylimäräisestä auditoinnista tulee aina ilmoittaa toimittajalle.

 

Laatudokumentaation tarkastaminen

Nykyään sekä isoihin että pieniin toimituksiin kiinteästi liittyvät laatuasiakirjat, jotka seuraavat tuoteiden mukana. Suuremmissa projekteissa laatuasiakirjoja voi kertyä kymmeniä mappeja (testauspöytäkirjat, laatumääritelmät, sulatustodistukset, menetelmäkokeisiin liittyvät todistukset, hitsaajien pätevyystodistukset jne) ja monesti on hankala hahmottaa kokonaisuutta.

Autamme mielellämme dokumentaation tarkastamisessa, järjestämisessä ja ylläpidossa.

Toimitiloissamme sijaitseva neuvotteluhuone on monien asiakastapaamisten tapahtumapaikkana
Työkoe toimittajan tiloissa
Laatuasiakirjojen läpikäyminen ja järjestäminen takaa sen, että loppuasiakas saa sen, mitä on tilannutkin ja että puutteet havaitaan ajoissa
Valmistamisen valvominen ja työskentelyn arviointi edellyttää mielestämme hyvää tajua käytännön asioista. Vaatimuksenmukaisuus on kaiken a ja o.