PMI-mittaus

Terästankojen luokittelua

Suoritamme nyt myös PMI-mittaukset/XRF-analyysit tarkasti ja nopeasti.

Kannettavalla analyysilaitteellamme voimme mitata aineskoostumuksia metalleista, mineraaleista, jalometalleista ja vaikkapa maaperänäytteistä.

Laite perustuu XRF-tekniikkaan, eli röntgenfluorenssiin. Pienikokoinen laite tuottaa vähäisen määrän säteilyä, ja kun säteily kohdistetaan tutkittavan kappaleen pintaan, voidaan kappaleen atomien viritystiloja analysoimalla määrittää tutkittavan kappaleen koostumus.

Laitteelle sopivia käyttötarkoituksia ovat esim. seuraavat:

- pinnoitushitsauksien rautapitoisuuden määritys

- romumetallien ja ylijäämäpalojen luokittelu

- sekaisin menneiden hitsauslisäaineiden luokittelu

- kromiköyhän vyöhykkeen kartoitus (useasti korjatut kohteet)

- hitsipalon koostumuksen määrittäminen (esim.kun hitsiaineen jalous halutaan tietää)

- ainestodistuksen ja materiaalierän väliset vertailumittaukset

- raskasmetallien havaitseminen maaperänäytteestä

- lyijyn ja muiden raskasmetallien mittaus muoveista ja maaleista

- Jalometallien luokittelu (esim.kullan karaatit, tai titaanin puhtausaste)

- Sorvauslastujen luokittelu (esim.paremman myyntihinnan saamiseksi)

 

Laitteen käyttökohteita on monia -joten ota rohkeasti yhteyttä, mikäli mittaukset kiinnostavat sinua.

Otamme vastaan myös näytteitä postitse, jolloin mittaus on varsin edullista (1-10 näytettä kiinteään hintaan toimipisteessämme mitattuna).

 

XRF-mittauksien vastuuhenkilö:

Miia Wiik, puh.050-3776370

miia.wiik@laatutesti.net